جدول شماره 1 – شهرستان توزيع كارت و شهرستان اجراي آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

در تقاضانامه ثبت‌نام

آذربايجان شرقي(10)


اهر(108)

اهر(108)، ورزقان (105)، كليبر (128)

بناب (112)

بناب (112)، عجب‌شير (125)، ملكان (134)

تبريز(114)

تبريز(114)، آذرشهر (103)، اسكو (107)، بستان‌آباد (111)، سراب (119)، شبستر (123)، هريس (140)

مراغه (130)

مراغه (130)

مرند(131)

مرند(131)، جلفا (116)

ميانه (138)

ميانه (138)، چاراويماق (118)، هشترود (141)

آذربايجان غربي (11)


اروميه (146)

اروميه (146)

بوكان (151)

بوكان (151)

پيرانشهر(153)

پيرانشهر(153)

خوي (162)

خوي (162)

سردشت (163)

سردشت (163)

سلماس (166)

سلماس (166)

ماكو(171)

ماكو(171)، چالدران (157)

مهاباد (173)

مهاباد (173)

مياندوآب (176)

مياندوآب (176)، تكاب (155)، شاهين‌دژ (168)

نقده (178)

نقده (178)، اشنويه (149)

اردبيل (12)


اردبيل (180)

اردبيل (180)، خلخال (189)، كوثر (191)، نمين (200)، نير (203)

پارس آباد(186)

پارس آباد(186)، بيله‌سوار (183)

گرمي (194)

گرمي (194)

مشكين شهر(198)

مشكين شهر(198)

اصفهان (13)


آران و بيدگل (205)

آران و بيدگل (205)

اصفهان (213)

اصفهان (213)، نائين (243)

برخوار و ميمه (215)

برخوار و ميمه (215)

خميني شهر(221)

خميني شهر(221)

شهرضا(225)

شهرضا(225)، سميرم (224)، سميرم سفلي (226)

فلاورجان (231)

فلاورجان (231)

كاشان (234)

كاشان (234)، اردستان (207)، نطنز (247)

گلپايگان (236)

گلپايگان (236)، خوانسار (222)، فريدن (228)، فريدون شهر (229)

لنجان (238)

لنجان (238)

مباركه (240)

مباركه (240)

نجف آباد(244)

نجف آباد(244)، تيران و كرون (218)، چادگان (219)

ادامه جدول شماره 1 – شهرستان توزيع كارت و شهرستان اجراي آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

در تقاضانامه ثبت‌نام

ايلام (14)


ايلام (252)

ايلام (252)، دره‌شهر (257)، شيروان و چرداول (262)، مهران (266)

ايوان (254)

ايوان (254)

دهلران (259)

دهلران (259)، آبدانان (250)

بوشهر(15)


بوشهر(268)

بوشهر(268) ، تنگستان (270) ، دشتي (280)

جم (271)

جم (271)

دشتستان (277)

دشتستان (277)

كنگان (286)

كنگان (286)، دير (282)

گناوه (288)

گناوه (288)، ديلم (284)
تهران (16)

اسلام شهر(290)

اسلام شهر(290)

پاكدشت (292)

پاكدشت (292)

تهران (295)

تهران (295) ، شميرانات (308)

دماوند(297)

دماوند(297)، فيروزكوه (315)

رباط كريم (299)

رباط كريم (299)

ري (303)

ري (303)

ساوجبلاغ (307)

ساوجبلاغ (307)

شهريار(313)

شهريار(313)

كرج (318)

كرج (318)

نظرآباد (319)

نظرآباد (319)

 

ورامين (324)

ورامين (324)

چهار محال و ‌بختياري (17)


بروجن (329)

بروجن (329)

شهركرد(334)

شهركرد(334)، اردل (325)

فارسان (335)

فارسان (335)، كوهرنگ (337)

لردگان (341)

لردگان (341)
خراسان جنوبي (18)
بيرجند (343)

بيرجند (343)، درميان (344)، سربيشه (349)،نهبندان (359)

فردوس (352)

فردوس (352)، سرايان (347)

قائنات (356)

قائنات (356)
خراسان رضوي (19)
تربت جام (368)

تربت جام (368) ، تايباد (365)

تربت حيدريه (377)

تربت حيدريه (377)، مه ولات (371)، خواف (384)،رشتخوار (390)

چناران (379)

چناران (379)

درگز (388)

درگز (388)

سبزوار (398)

سبزوار (398)

سرخس (400)

سرخس (400)

ادامه جدول شماره 1 – شهرستان توزيع كارت و شهرستان اجراي آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

در تقاضانامه ثبت‌نام

ادامه خراسان رضوي (19)
قوچان (404)

قوچان (404)

كاشمر (406)

كاشمر (406)، بردسكن (361)،خليل آباد (380)

گناباد (411)

گناباد (411)

مشهد (415)

مشهد (415)، فريمان (402)،كلات (407)

نيشابور(420)

نيشابور(420)
خراسان شمالي (20)
اسفراين (423)

اسفراين (423)

بجنورد (426)

بجنورد (426)، جاجرم (429)،مانه و سملقان (437)

شيروان (431)

شيروان (431)، فاروج (433)

خوزستان (21)


آبادان (439)

آبادان (439)، شادگان (470)

انديمشك (443)

انديمشك (443)

اهواز(446)

اهواز(446)

ايذه (448)

ايذه (448)، باغ ملك (450)

بندر ماهشهر(453)

بندر ماهشهر(453)، هنديجان (482)

بهبهان (456)

بهبهان (456)، اميديه (441)

خرمشهر(458)

خرمشهر(458)

دزفول (461)

دزفول (461)

دشت آزادگان (464)

دشت آزادگان (464)

رامهرمز(466)

رامهرمز(466)، رامشير (468)

شوش (473)

شوش (473)

شوشتر(475)

شوشتر(475)، گتوند (476)

مسجد سليمان (479)

مسجد سليمان (479)، لالي (480)

زنجان (22)


ابهر(485)

ابهر(485)، خدابنده (491)، خرمدره (492)

زنجان (494)

زنجان (494)، ايجرود (487)، طارم (497)، ماه نشان (499)

سمنان (23)


دامغان (501)

دامغان (501)

سمنان (503)

سمنان (503)

شاهرود(507)

شاهرود(507)

گرمسار(511)

گرمسار(511)

  ادامه جدول شماره 1 – شهرستان توزيع كارت و شهرستان اجراي آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

در تقاضانامه ثبت‌نام

سيستان وبلوچستان(24)


ايرانشهر(515)

ايرانشهر(515)

چابهار(518)

چابهار(518)، كنارك (520)، نيك شهر (548)

خاش (521)

خاش (521)، سراوان (542)

زابل (526)

زابل (526)، زهك (528)

زاهدان (530)

زاهدان (530)

سرباز (536)

سرباز (536)

فارس (25)


آباده (549)

آباده (549)، اقليد (555)

ارسنجان (550)

ارسنجان (550)

جهرم (561)

جهرم (561)

خرم بيد (562)

خرم بيد (562)، بوانات (557)

داراب (566)

داراب (566)، زرين دشت (568)

شيراز (577)

شيراز (577) ، سپيدان (570)

فسا (582)

فسا (582)

فيروز آباد (584)

فيروزآباد (584) ، فراشبند (578)، قير و كارزين (586)

كازرون (592)

كازرون (592)

لارستان (599)

لارستان (599) ، خنج (600)

لامرد (603)

لامرد (603)، مهر (615)

مرودشت (608)

مرودشت (608)، پاسارگاد (609)

ممسني (614)

ممسني (614)

ني ريز (621)

ني ريز (621)، استهبان (552)

قزوين (26)


آبيك (624)

آبيك (624)

البرز (640)

البرز (640)

تاكستان (634)

تاكستان (634)

قزوين (639)

قزوين (639)، بوئين زهرا (630)

قم (27)


قم (645)

قم (645)

كردستان (28)


بانه (648)

بانه (648)

بيجار (653)

بيجار (653)

ديواندره (655)

ديواندره (655)

سقز (660)

سقز (660)

سنندج (663)

سنندج (663)، سروآباد(657)

قروه (666)

قروه (666)

كامياران (668)

كامياران (668)

مريوان (672)

مريوان (672)
ادامه جدول شماره 1– شهرستان توزيع كارت و شهرستان اجراي آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

در تقاضانامه ثبت‌نام

كرمان (29)


بافت (675)

بافت (675)

بم (681)

بم (681)

جيرفت (685)

جيرفت‌(685)،‌عنبرآباد‌(701)

راور(687)

راور(687)

رفسنجان (690)

رفسنجان (690)

زرند (693)

زرند (693)، كوهبنان (695)

سيرجان (698)

سيرجان (698)

شهربابك(699)

شهربابك(699)

كرمان (709)

كرمان (709)، بردسير (676)

كهنوج(711)

كهنوج(711)، رودبار جنوب (712) ، قلعه گنج (714) ، منوجان (716)

كرمانشاه (30)

اسلام آباد غرب (719)

اسلام آباد غرب (719)، دالاهو (720)

سرپل ذهاب (731)

سرپل ذهاب‌(731)، ثلاث‌باباجاني‌(725)، قصر‌شيرين (737)، گيلانغرب (744)

كرمانشاه (741)

كرمانشاه (741)، پاوه (723)، روانسر (727)، جوانرود (730)، سنقر (732)، هرسين (746)

كنگاور (742)

كنگاور (742)، صحنه (735)

كهگيلويه و بويراحمد(31)

بويراحمد (749)

بويراحمد (749)، دنا (752)

كهگيلويه (758)

كهگيلويه (758)، بهمئي (759)

گچساران (762)

گچساران (762)

گلستان (32)


علي آباد (774)

علي آباد (774)

گرگان (779)

گرگان (779)، آق قلا (765)، بندرگز (767)، تركمن (770)، كردكوي (775)

گنبدكاووس (781)

گنبدكاووس (781)، آزادشهر (764)، راميان (772)، كلاله (777)، مينودشت (783)

گيلان (33)


آستانه اشرفيه (787)

آستانه اشرفيه (787)

بندرانزلي (790)

بندرانزلي (790)، رضوانشهر (798)

رشت (796)

رشت (796)، شفت (810)، فومن (818)

رودبار (802)

رودبار (802)

رودسر (806)

رودسر (806)، املش (789)

صومعه سرا (812)

صومعه سرا (812)، ماسال (826)

طوالش (816)

طوالش (816)، آستارا (784)

لاهيجان (821)

لاهيجان (821)، سياهكل (808)

لنگرود (824)

لنگرود (824)

لرستان (34)

اليگودرز (831)

اليگودرز (831)

بروجرد (833)

بروجرد (833)

خرم آباد (840)

خرم آباد (840)، پلدختر (834)

دلفان (843)

دلفان (843)

دورود (845)

دورود (845)، ازنا (828)

سلسله (847)

سلسله (847)

كوهدشت (852)

كوهدشت (852)

 ادامه جدول شماره 1 – شهرستان توزيع كارت و شهرستان اجراي آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

در تقاضانامه ثبت‌نام

مازندران (35)


آمل (855 )

آمل (855 )

بابل (861)

بابل (861)

بابلسر (865)

بابلسر (865)

بهشهر (866)

بهشهر (866)، گلوگاه (868)

تنكابن (872)

تنكابن (872)

رامسر (878)

رامسر (878)

ساري (881)

ساري (881) ، جويبار (875)، نكا (890)

قائم شهر (887)

قائم شهر (887)، سواد كوه (885)

محمود آباد (889)

محمود آباد (889)، چالوس (877)، نور (894)، نوشهر (896)

مركزي (36)


اراك (898)

اراك (898)، آشتيان (899)، تفرش (901)، شازند (910)، كميجان (912)

خمين (903)

خمين (903)، دليجان (904)، محلات (914)

ساوه (907)

ساوه (907)، زرنديه (905)

هرمزگان (37)


بندرعباس (921)

بندرعباس (921)، ابوموسي (916)، بستك (918)، جاسك (930)، حاجي آباد (933)،
رودان (938)، ميناب (947)

بندر لنگه (926)

بندر لنگه (926) ، پارسيان (927)، خمير (935)

قشم (943)

قشم (943)

همدان (38)


ملاير (963)

ملاير (963)، تويسركان(953)

نهاوند (965)

نهاوند (965)

همدان (970)

همدان (970)، اسدآباد(948)، بهار (951)، رزن (956)، كبودرآهنگ (959)

يزد (39)


طبس(984)

طبس(984)

يزد (990)

يزد (990)، ابركوه (972)، اردكان (975)، بافق (977)، تفت (978)، خاتم (980)،
صدوق (983)، مهريز (987)، ميبد (988)

جدول شماره 2- شهرستان و نشاني محل توزيع كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387

نام استان

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

محل توزيع كارت و نشاني آن

آذربايجان شرقي

(10)


اهر(108)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش – خيابان شيخ شهاب الدين اهري

بناب (112)

1 – حوزه خواهران : كانون محدثه – خيابان دكتر بهشتي – جنب مديريت آموزش وپرورش بناب
2 – حوزه برادران : كانون 13 آبان –خيابان دكتر بهشتي- روبروي مديريت آموزش وپرورش بناب

تبريز(114)

1- حوزه خواهران : پيش دانشگاهي فخريه- خيابان منجم – اول خيابان حجتي
2- حوزه برادران : هنرستان وحدت- پشت باغ فجر(گلستان)

مراغه (130)

1 – حوزه خواهران : پيش دانشگاهي رحماني- ميدان پاسداران – خيابان معلم جنوبي
2 – حوزه برادران : كانون شهيد متذكر – خيابان اوحدي – بالاتر از سه راهي دانش آموزي

مرند(131)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش – ميدان شهيدفهميده

ميانه (138)

1 – حوزه خواهران : دبيرستان عفاف– خيابان بانك ملي
2 – حوزه برادران : دبيرستان امام خميني(ره)- خيابان امام خميني(ره)- خيابان شهيدمعيري

آذربايجان غربي

(11)


اروميه (146)

1 – حوزه خواهران : خيابان مدني دو- خيابان سيدجواد- روبروي مسجد سيدجواد- دبيرستان دخترانه شاهد ام‌ابيها
2 – حوزه برادران : خيابان مدرس ـ نبش چهارراه همافر ـ دبيرستان پسرانه امام خميني (ره)

بوكان (151)

1 – حوزه خواهران : خيابان شهيد رجايي – روبروي فرمانداري – مركز پيش دانشگاهي فرزانگان
2 – حوزه برادران : خيابان شهيد فهميده – جنب كتابخانه استاد حقيقي -دبيرستان استقلال

پيرانشهر(153)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش شهرستان پيرانشهر

خوي (162)

1 – حوزه خواهران : ميدان وليعصر- روبروي اورژانس -مركز پيش دانشگاهي نمونه شهداي فرهنگي
2 – حوزه برادران : خيابان شريعتي – جنب مصلي ـ پيش‌دانشگاهي پسرانه نمونه دولتي شهيد مدرس

سردشت (163)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش شهرستان سردشت

سلماس (166)

1 – حوزه خواهران : خيابان رازي -دبيرستان نمونه دولتي آيت‌اله خامنه‌اي
2 – حوزه برادران : بلوار جمهوري اسلامي – روبروي استاديوم ورزشي – هنرستان شهيد پناهي

ماكو(171)

1 – حوزه خواهران : خيابان امام – روبروي پارك معلم – دبيرستان لعيا
2 – حوزه برادران : خيابان امام ـ روبروي مديريت آموزش و پرورش ماكو ـ دبيرستان شهيد مطهري

مهاباد (173)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش شهرستان مهاباد

مياندوآب (176)

1 – حوزه خواهران : خيابان تختي- دبيرستان نهضت
2 – حوزه برادران : خيابان عباسپور – دبيرستان شهيد فروغي

نقده (178)

1 – حوزه خواهران : خيابان شهيد علمي ـ دبيرستان 17 شهريور
2 – حوزه برادران : بلوار آيت‌ا... كاشاني ـ ميدان جهاد ـ اداره آموزش و پرورش نقده

اردبيل

(12)


اردبيل (180)

1 – حوزه خواهران : دبيرستان صديقه طاهره- چهارراه امام خميني (ره)- روبروي اداره پست
2 – حوزه برادران : دبيرستان دكتر معين – خيابان سي متري- روبروي بانك مسكن
 

پارس آباد (186)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش پارس آباد

گرمي (194)

حوزه خواهران و برادران : دبيرستان دكتر حسابي – ميدان شعرا

مشكين شهر (198)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش مشكين شهر

اصفهان

(13)

آران و بيدگل (205)


حوزه خواهران و برادران : آموزش وپرورش آران و بيدگل – خيابان شهدا

اصفهان (213)


1ـ حوزه خواهران: خيابان سروش ـ چهار راه عسكريه ـ مركز گروه‌هاي آموزشي شهيد چمران
2ـ حوزه برادران: خيابان سروش ـ چهار راه عسكريه ـ هنرستان سروش

برخوار و ميمه (215)


1-حوزه خواهران : بلوار امام خميني - جنب پارك عطار- هنرستان حضرت معصومه(س)
2-حوزه برادران : خيابان مخابرات ـ فرعي 3 غربي ـ مركز تحقيقات معلمان

خميني شهر (221)


1 – حوزه خواهران : هنرستان اميركبير- بلوار طالقاني
2 – حوزه برادران : بلوار طالقاني – مديريت آموزش و پرورش

شهرضا (225)


حوزه خواهران و برادران: خيابان شهيد بهشتي ـ روبروي آموزش و پرورش ـ دبيرستان شهيد رجايي

فلاورجان (231)


حوزه خواهران و برادران: خيابان توحيد ـ خيابان فرهنگ ـ مديريت آموزش و پرورش

كاشان (234)


حوزه خواهران و برادران: چهار راه آيت‌اله كاشاني ـ كوچه باغ تختي ـ مديريت آموزش و پرورش

گلپايگان (236)


حوزه خواهران و برادران: خيابان امام خميني ـ مديريت آموزش و پرورش

لنجان (238)


1 – حوزه خواهران : هنرستان تربيت – ميدان نماز ـ خيابان شهيد رجايي
2 – حوزه برادران : خيابان امام ـ جنب مخابرات – دبيرستان ابن سينا

مباركه (240)


حوزه خواهران و برادران: ميدان انقلاب ـ بلوار شريعتي ـ مديريت آموزش و پرورش

نجف آباد(244)


1 – حوزه خواهران : چهار راه شهرداري ـ مركز تحقيقات معلمان
2 – حوزه برادران : خيابان شريعتي ـ مديريت آموزش و پرورش

ادامه جدول شماره2- شهرستان و نشاني محل توزيع كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387

نام استان

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

محل توزيع كارت و نشاني آن

ايلام (14)


ايلام (252)

1 – حوزه خواهران : دبيرستان الغدير –روبروي بيمارستان امام خميني (ره)
2 – حوزه برادران : دبيرستان شاهد ـ ميدان شهيد كشوري ـ پشت اداره بنياد شهيد ـ خيابان پيام 4

ايوان (254)

حوزه خواهران و برادران : دبيرستان حضرت فاطمه زهرا (س) – خيابان امام خميني (ره) – كوچه شهيد نواب صفوي

دهلران (259)

حوزه خواهران و برادران : مركز پيش دانشگاهي علامه جعفري – خيابان رسالت

بوشهر(15)


بوشهر (268)

حوزه خواهران و برادران : مدرسه راهنمايي اميركبير- خيابان نواب صفوي جنوبي- نرسيده به اداره راهنمايي و رانندگي

جم (271)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – خيابان ولي عصر(عج)

دشتستان (277)
 

1 – حوزه خواهران : هنرستان رازي- جنب اداره جهاد كشاورزي
2 – حوزه برادران : مركز تربيت معلم شهيدرجايي – بلوار معلم

كنگان (286)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – جنب اداره تربيت بدني

گناوه (288)

1 – حوزه خواهران : هنرستان هاجر ـ خيابان امام خميني (ره)- جنب بهداري
2 – حوزه برادران : هنرستان شهيد باهنر – خيابان معلم

تهران (16)


اسلامشهر (290)

1 – حوزه خواهران : مدرسه راهنمايي فاطميه ـ خيابان موسي‌آباد ـ خيابان المهدي ـ بعد از ميدان باجلان
2 – حوزه برادران : دبيرستان امام خميني (ره) ـ خيابان امام موسي كاظم (ع) ـ روبروي ساختمان شوراي شهر

پاكدشت (292)

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش و پرورش ـ بلوار امام رضا (ع) ـ جنب شهرداري

داوطلباني كه شهرستان توزيع كارت و برگزاري آزمون آنان براساس جدول شماره 1 شهرستان تهران تعيين شده است ، ضرورت دارد براساس جدول شماره 3 مندرج دراين اطلاعيه به حوزه توزيع كارت مربوط مراجعه نمايند.

الف- حوزه خواهران :
1- دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران: تهران ـ ميدان توحيد ـ اول خيابان نصرت شرقي
2- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران: تهران ـ ميدان انقلاب ـ خيابان كارگر شمالي (اميرآباد شمالي) ـ روبروي كوي دانشگاه
 
ب ـ حوزه برادران:
1- دانشگاه تربيت معلم تهران: تهران ـ خيابان انقلاب ـ دروازه دولت ـ خيابان خاقاني
2- دانشگاه صنعتي اميركبير: تهران ـ خيابان حافظ ـ روبروي خيابان سميه
 
 

دماوند (297)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش و پرورش ـ ميدان هفده شهريور ـ خيابان تختي

رباط كريم(299)

1 – حوزه خواهران : دبيرستان دارالعلم ـ خيابان شهيد حاج جعفري
2 – حوزه برادران : مدرسه سعادت ـ خيابان شهيد ناصري

ري(303)

1 – حوزه خواهران : مدرسه راهنمايي نور ايمان ـ ميدان شهيد بروجردي (ميدان دولت‌آباد)ـ كوچه شهيد احمدي
2 – حوزه برادران : هنرستان امام علي (ع) ـ خيابان فدائيان اسلام ـ بعد از پل سيمان

ساوجبلاغ (307)

1 – حوزه خواهران : هنرستان شهداي مكه ـ هشتگرد ـ بلوار آيت‌اله خامنه‌اي ـ خيابان معلم
2 – حوزه برادران : هنرستان ميقات- هشتگرد ـ بلوار آيت‌اله خامنه‌اي ـ روبروي باشگاه شهيد جويني

شهريار(313)

1 – حوزه خواهران : دبيرستان ام وهب- پشت فرهنگسراي استاد شهريار
2 – حوزه برادران : دبستان آزادي - خيابان انقلاب – خيابان نواب صفوي- روبروي بانك ملي آموزش و پرورش

كرج (318)

1 – حوزه خواهران : كانون فرهنگي و هنري معراج ـ بلوار امام زاده حسن ـ ميدان استاندارد ـ جنب اداره آموزش و پرورش
2 – حوزه برادران : دبيرستان ميره‌اي ـ حصارك ـ روبروي پاسگاه نيروي انتظامي ـ خيابان ايران‌زمين

نظرآباد(319)

حوزه‌ خواهران‌ و برادران : اداره آموزش و پرورش ـ خيابان شهيد شيرودي ـ تقاطع شهيد بهشتي

ورامين (324)

1 – حوزه خواهران : هنرستان هجرت- ميدان امام خميني (ره)- خيابان طالقاني- كوچه فتح‌المبين
2 – حوزه برادران : پيش‌دانشگاهي شهيد مطهري ـ انتهاي خيابان مهديه

چهارمحال وبختياري (17)


بروجن (329)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن- دايره امتحانات

شهركرد(334)

1 – حوزه خواهران : دبيرستان دخترانه فجر اسلام - خيابان سعدي غربي- جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه 1 شهركرد
2 – حوزه برادران : دبيرستان شهيد استكي - بلوار طالقاني- روبروي مصلي امام خميني (ره)

فارسان (335)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش و پرورش شهرستان فارسان – دايره امتحانات

لردگان (341)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش و پرورش شهرستان لردگان – دايره امتحانات

خراسان جنوبي (18)


بيرجند (343)

حوزه خواهران و برادران : بيرجند ـ خيابان طالقاني – مديريت آموزش وپرورش بيرجند

قائنات (356)

حوزه خواهران و برادران : قاين -خيابان مصلي- جنب خانه معلم- دبيرستان پسرانه شاهد

فردوس (352)

حوزه خواهران و برادران: فردوس- مديريت آموزش و پرورش فردوس

ادامه جدول شماره 2- شهرستان و نشاني محل توزيع كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387

نام استان

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

محل توزيع كارت و نشاني آن

خراسان رضوي (19)


تربت جام (368)

1- حوزه خواهران : هنرستان خيامي- ميدان شهداء
2-حوزه برادران : نهضت سوادآموزي- مقابل پايانه مسافربري

تربت حيدريه (377)

1- حوزه خواهران : هنرستان خوارزمي- چهارراه شهيد( فرهنگ)
2-حوزه برادران : پيش‌دانشگاهي امام صادق (ع) – پشت باغ ملي

چناران (379)

1- حوزه خواهران : هنرستان كاردانش حكمت – خيابان 22 بهمن
2- حوزه برادران : مديريت آموزش و پرورش- خيابان طالقاني

درگز(388)

1- حوزه خواهران : كانون كوثر- خيابان رضوان – جنب اداره آموزش و پرورش
2- حوزه برادران : آزمايشگاه مركزي – خيابان طالقاني- مقابل اداره آموزش و پرورش

سبزوار(398)

1- حوزه خواهران : مدرسه ايثارگران الزهرا (س)– آخر خيابان عظيميان
2-حوزه برادران : مدرسه راهنمايي داورزني – 24 متري انقلاب –فلكه طبس

سرخس(400)

1- حوزه خواهران : مديريت آموزش و پرورش ساختمان شماره 3- خيابان معلم
2- حوزه برادران : مديريت آموزش و پرورش ساختمان شماره 2 – خيابان معلم

قوچان (404)

1- حوزه خواهران : پيش دانشگاهي فاطميه – خيابان امام خميني (ره)
2-حوزه برادران : دبيرستان اميركبير - خيابان شهيد مدرس

كاشمر(406)

1- حوزه خواهران : ساختمان امتحانات – جنب مديريت آموزش و پرورش – ابتداي بلوار معلم
2-حوزه برادران : ساختمان امتحانات- مديريت آموزش و پرورش – ميدان شهيد غلامي

گناباد(411)

1- حوزه خواهران : مدرسه راهنمايي ياس نبي (ص)– خيابان ناصر خسرو
2-حوزه برادران : مديريت آموزش و پرورش – خيابان ناصر خسرو

مشهد(415)

حوزه خواهران و برادران : دانشكده الهيات شهيد مطهري واقع در بلوار وكيل آباد-روبروي زيرگذر پارك ملت

نيشابور (420)
 
 

1- حوزه خواهران : دبيرستان شهيد غرويان- خيابان راه آهن
2-حوزه برادران : دبيرستان حكيم عمر خيام – خيابان امام خميني (ره) – فلكه خيام

خراسان شمالي (20)


اسفراين (423)

1 – حوزه خواهران : هنرستان بصيرت- نبش خيابان شهيد فرومندي
2 – حوزه برادران : دبستان شاهد امام صادق(ع)- خيابان وليعصر(عج)- جنب اداره پست

بجنورد( 426)

1-حوزه خواهران : دبيرستان سميه – ميدان 17 شهريور- خيابان طالقاني شرقي
2-حوزه برادران : هنرستان عارف – خيابان امام خميني (ره)- ميدان كارگر- جنب هتل نقي‌زاده

شيروان (431)

1-حوزه خواهران : پيش دانشگاهي نرجس - خيابان جامي جنوبي – نبش كمربندي سابق
2-حوزه برادران : دبيرستان دكتر شريعتي – انتهاي خيابان سعدي- جنب سالن ورزشي حسن رفيق

خوزستان(21)


آبادان (439)

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش وپرورش ـ كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

انديمشك(443)

1- حوزه خواهران : دبيرستان كوثر- خيابان شهيدحسيني
2-حوزه برادران : مدرسه راهنمايي دهخدا- خيابان آيت اله سعيدي بين سينا و انقلاب

اهواز (446)

1- حوزه خواهران : فلكه فرهنگ‌شهر ـ نبش خيابان كارون ـ دبيرستان دخترانه زاهده
2-حوزه برادران : كوي 22 بهمن ـ جنب دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد اهواز ـ مركز پيش‌دانشگاهي خاتم‌الانبياء

ايذه(448)

1- حوزه خواهران : هنرستان كار دانش عترت ـ بلوار مدرس ـ كوچه افتخار
2-حوزه برادران : اداره آموزش و پرورش ـ كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

بندرماهشهر(453)

1-حوزه خواهران : خيابان 22بهمن - كانون الزهرا(س)- پشت اداره مالياتي
2-حوزه برادران : بلوار طالقاني - كانون شهيدبهشتي-روبروي اداره ثبت و اسناد

بهبهان (456)

1- حوزه خواهران : خيابان شهيد گرايمي – جنب شوراي حل اختلاف- هنرستان كاردانش مهديه
2-حوزه برادران : دبيرستان شهيد مطهري – پل ساقلو- جنب هسته مشاوره –فلكه معلم

خرمشهر(458)

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش و پرورش ـ كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

دزفول (461)

1- حوزه خواهران : دبيرستان بنت الهدي – خيابان نشاط – پشت اداره آموزش وپرورش شهرستان دزفول
2-حوزه برادران : مركز آموزش نيروي انساني- خيابان امام خميني شمالي – جنب دبيرستان شهيد مدرس

دشت آزادگان (464)

1- حوزه خواهران: سوسنگرد - خيابان‌دانش-‌روبروي اداره ثبت‌احوال- پيش دانشگاهي هجرت
2-حوزه برادران : سوسنگرد – خيابان معلم - مركز پيش دانشگاهي ملاصدرا

رامهرمز(466)

1- حوزه خواهران :دبيرستان حضرت فاطمه الزهرا(س)- جنب درمانگاه شماره يك
2-حوزه برادران : دبيرستان امام صادق(ع) ـ پشت شركت گاز

شوش (473)

1- حوزه خواهران : خيابان شهيد دانش- دبيرستان صديقه كبري
2-حوزه برادران : خيابان امام خميني (ره)- دبستان باهنر

شوشتر(475)

1 - حوزه خواهران : دبيرستان بنت الهدي صدر- خيابان طالقاني
2-حوزه برادران : مركز آموزش نيروي انساني- ميدان 15 خرداد

مسجدسليمان (479)

حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش و پرورش ـ كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

ادامه جدول شماره 2- شهرستان و نشاني محل توزيع كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387

نام استان

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

محل توزيع كارت و نشاني آن

زنجان (22)


ابهر(485)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش شهرستان ابهر

زنجان (494)

1- حوزه خواهران : كوچمشكي- چهارراه سوم – خيابان 12 متري جنوبي- روبروي پژوهشگاه ملاصدرا- كانون امام خميني (ره)
2-حوزه برادران : خيابان بعثت- دروازه رشت- دبيرستان شريعتي

سمنان (23)


دامغان(501)

حوزه خواهران و برادران: پژوهش‌سراي دانش آموزي واقع در خيابان جنت مقابل صندوق قرض‌الحسنه اصناف

سمنان (503)

1ـ حوزه خواهران: مدرسه راهنمايي مريم واقع در خيابان سعدي ـ جنب سالن شهيد مطهري
2ـ حوزه برادران: دبستان بعثت واقع در بلوار ولي‌عصر ـ جنب پارك سنگي

شاهرود(507)

1-حوزه خواهران : دبيرستان بنت‌الهدي واقع در خيابان سامان ـ خيابان شهيد قرني ـ روبروي دبيرستان دخترانه شاهد
2-حوزه برادران : دبيرستان امام خميني (ره) واقع در خيابان شهداء ـ كوچه جنب سينما

گرمسار(511)

حوزه خواهران و برادران: دبيرستان زينبيه واقع در خيابان رسالت

سيستان وبلوچستان (24)


ايرانشهر(515)

1ـ حوزه خواهران: خيابان امام خميني ـ دبيرستان بافت بلوچ
2ـ حوزه برادران : خيابان طالقاني ـ دبيرستان توحيد

چابهار(518)

حوزه خواهران و برادران: بلوار صياد ـ خيابان امداد ـ مديريت آموزش و پرورش

خاش (521)

حوزه خواهران و برادران : خيابان رودكي غربي- ميدان جنت – مديريت آموزش و پرورش

زابل (526)

حوزه خواهران و برادران: خيابان فردوسي ـ مديريت آموزش و پرورش

زاهدان (530)

حوزه خواهران و برادران : خيابان مصطفي خميني (ره) ـ جنب خانه معلم ـ اداره آموزش و پرورش ناحيه 2 زاهدان

سرباز(536)

حوزه خواهران و برادران : خيابان معلم ـ مديريت آموزش و پرورش

فارس(25)


آباده (549)

1- حوزه خواهران : خيابان زينب- دبيرستان زينب كبري (س)
2-حوزه برادران : خيابان امام خميني(ره) ـ دبيرستان امام خميني (ره)

ارسنجان (550)

1- حوزه خواهران : فلكه شهرداري- بلوار پاسداران- مركز پيش دانشگاهي نرجسيه
2-حوزه برادران : سه راه آثاري- مركز پيش دانشگاهي شهيد مطهري

جهرم (561)

1- حوزه خواهران : بولوار معلم – روبروي مسجد گوهرشاد- هنرستان كاردانش اسلامي
2-حوزه برادران : روبروي باغ ملي- دبيرستان خواجه نصير

خرم بيد(562)

حوزه خواهران و برادران : صفا شهر- بولوار وحدت – مديريت آموزش وپرورش

داراب (566)

1- حوزه خواهران : ميدان معلم - دبيرستان كوثر
2-حوزه برادران : ميدان معلم- مدرسه راهنمايي شهيد فهميده

شيراز(577)

1-حوزه خواهران : خيابان سميه – ضلع شرقي بوستان آزادي- مركز پيش دانشگاهي الزهرا(س)
2- حوزه برادران : چهارراه دروازه سعدي- كانون فرهنگي تربيتي انديشه

فسا (582)

1-حوزه‌ خواهران‌: بولوار شهيدبهشتي- دبيرستان دخترانه بعثت
2-حوزه‌ برادران‌ : بولوار شهيد بهشتي- هنرستان فني پسرانه شهيد رجايي

فيروزآباد(584)

1- حوزه خواهران : ميدان طالقاني-مدرسه راهنمايي پروين اعتصامي
2-حوزه برادران : ميدان طالقاني- دبستان شهيد ساري كرمي

كازرون (592)

1- حوزه خواهران : خيابان بسيج- دبستان مكتب قرآن(دبيرستان معرفت سابق)
2-حوزه برادران : خيابان دكتر شريعتي- دبيرستان شهيد بستانپور

لارستان (599)

1- حوزه خواهران : شهر جديد – 12 متري بهداشت - مديريت آموزش وپرورش لارستان
2-حوزه برادران : شهر جديد- ميدان امام حسين (ع)- مركز آموزش نيروي انساني (ضمن خدمت)

لامرد(603)

1- حوزه خواهران : خيابان كوثر- دبيرستان زينبيه
2-حوزه برادران : بولوار معلم- دبيرستان شهيد بهشتي

مرودشت (608)

1- حوزه خواهران : خيابان مسجدالرسول (ص)- خيابان شاهد- دبيرستان دخترانه شاهد
2-حوزه برادران : خيابان انتظام- مركز پيش دانشگاهي امام هادي(ع)

ممسني (614)

1- حوزه خواهران : خيابان شهيد باهنر- هنرستان فني الزهرا (س)
2-حوزه برادران : فلكه آموزش وپرورش - هنرستان فني شهيد مرادي

ني ريز(621)

1- حوزه خواهران : دبيرستان شهداي والفجر8- جنب اداره آموزش وپرورش
2-حوزه برادران : هنرستان فني شهيد باهنر- بولواروليعصر(عج)- روبروي فرمانداري

قزوين (26)


آبيك (624)

حوزه خواهران و برادران : آبيك- ميدان آزادگان- بلوار شهيد باهنر –اداره آموزش وپرورش

البرز(640)

حوزه‌ خواهران‌ و برادران : بلوار‌سهروردي- جنب اداره آموزش و پرورش- دبيرستان پروين اعتصامي

تاكستان (634)

1- حوزه خواهران : خيابان امام (ره)- چهارراه غفاري- دبيرستان دخترانه زينب
2-حوزه برادران : خيابان امام(ره)- چهارراه غفاري- ساختمان امام علي (ع)‌ - گروههاي آموزشي

قزوين (639)

حوزه خواهران و برادران : فلكه شهيد بابايي- بلوار شهيد دستغيب- جنب سازمان آموزش و پرورش – هنرستان فرزانه

قم (27)


قم (645)

1-حوزه خواهران: ميدان امام خميني (ره) – روبروي درمانگاه دارالشفا- مركز پيش دانشگاهي معلم
2-حوزه برادران :ميدان شهدا- خيابان معلم – ميدان روح الله– دبيرستان امام صادق(ع)

ادامه جدول شماره 2- شهرستان و نشاني محل توزيع كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387

نام استان

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

محل توزيع كارت و نشاني آن

كردستان (28)


بانه (648)

حوزه خواهران و برادران : هنرستان سليمان خاطر- ابتداي شهرك گلشهر

بيجار(653)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – بلوار امام خميني (ره)

ديواندره (655)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – بلوار شهيد يوسفي

سقز(660)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – خيابان ورزش

سنندج (663)

1- حوزه خواهران : مركز پيش دانشگاهي كوثر- خيابان طالقاني- سه راه اداره برق
2- حوزه برادران : سازمان آموزش وپرورش – خيابان اكباتان

قروه (666)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – خيابان شهيدباهنر

كامياران (668)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي

مريوان (672)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – ميدان جهاد

كرمان


بافت (675)

1-حوزه خواهران : دبيرستان نمونه شريعت – خيابان امام خميني (ره)- روبروي حوزه علميه امام حسين(ع)
2- حوزه برادران : دبيرستان شهيد بهشتي - خيابان امام خميني (ره) – كوچه مسجد صاحب الزمان(عج)

بم (681)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش بم – ميدان آزادي

جيرفت (685)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش جيرفت – چهارراه دهخدا

راور (687)

حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش راور ـ خيابان امام ـ ميدان شهدا

رفسنجان (690)

1ـ حوزه خواهران: دبيرستان دخترانه رقيه گرامي ـ خيابان معلم ـ جنب درمانگاه فرهنگيان
2ـ حوزه برادران: مديريت آموزش و پرورش رفسنجان ـ خيابان معلم

زرند (693)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش زرند – خيابان شهيد توكلي

سيرجان (698)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش – بلوار سردار جنگل

شهربابك (699)

حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش ـ خيابان 17 شهريور

كرمان (709)

1-حوزه خواهران : دبستان پسرانه شاهد- خيابان قرني- كوچه شماره 6- بين چهارراه بيمارستان و ميدان قرني
2- حوزه برادران : دبستان شهيد حسن توكلي- چهارراه كارگر- ابتداي خيابان كارگر- روبروي اداره كار وامور اجتماعي
 

كهنوج (711)

حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش ـ خيابان عدالت

كرمانشاه(30)


اسلام آباد غرب (719)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش – خيابان راه كربلا

سرپل ذهاب(731)

حوزه خواهران و برادران : دبيرستان نمونه دولتي صدرا- ميدان امام (ره)- خيابان راه كربلا- مقابل پارك شاهد

كرمانشاه (741)

1-حوزه خواهران : هنرستان صنايع شيميايي- ابتداي بلوار فاز يك فرهنگيان – جنب پارك معلم
2-حوزه برادران : مجتمع فني پسران – ميدان پاسداران – بلوار شهيد بهشتي- مقابل پالايشگاه نفت

كنگاور (742)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش – خيابان معلم

كهگيلويه و بويراحمد (31)


بويراحمد (749)

1-حوزه خواهران : ياسوج ـ جنب اداره كل دامپزشكي ـ هنرستان كاردانش وحدت
2- حوزه برادران: ياسوج ـ خيابان ارم (2) هنرستان امير كبير

كهگيلويه(758)

حوزه خواهران و برادران: جاده سوق ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان كهگيلويه

گچساران (762)

حوزه خواهران و برادران: مجتمع ادارات ـ اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران

گلستان (32)


علي آباد (774)

حوزه خواهران و برادران: خيابان امام رضا (ع) ـ مديريت اداره آموزش و پرورش

گرگان (779)

1ـ حوزه خواهران: دبيرستان نمونه شهيد قندهاري ـ خيابان ولي‌عصر ـ كوچه زيادلو
2ـ حوزه برادران: مديريت آموزش و پرورش گرگان ـ خيابان فلسطين ـ روبروي پاسگاه شهيد چمران

گنبد كاووس (781)

1- حوزه خواهران : دبيرستان صديقه كبري (س)– خيابان خيام شمالي – روبروي بنياد
2-حوزه برادران : دبستان مصطفي خميني – خيابان امام خميني (ره) جنوبي– جنب مركز تربيت معلم

گيلان (33)


آستانه اشرفيه (787)

حوزه خواهران و برادران : اداره آموزش وپرورش

بندر انزلي (790)

1- حوزه خواهران : هنرستان شرف ـ ميدان امام (ره) – جنب بلوار قدس
2-حوزه برادران : ميان پشته ـ ساختمان سايه‌بان

رشت (796)

1- حوزه خواهران : امين الضرب- پيش دانشگاهي شهيد قدوسي
2-حوزه برادران : امين الضرب – دبيرستان اميركبير

رودبار (802)

1- حوزه خواهران : بالابازار- دبيرستان پروين اعتصامي
2-حوزه برادران : دبيرستان آيت اله طالقاني – جنب پمپ بنزين

رودسر (806)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش

صومعه سرا(812)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش

طوالش (816)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش

لاهيجان (821)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش

لنگرود(824)

1- حوزه خواهران : كمربندي - هنرستان كاردانش طلوعي
2-حوزه برادران : پژوهشگاه معلم – خيابان شهيد مطهري

ادامه جدول شماره 2- شهرستان و نشاني محل توزيع كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره‌هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387

نام استان

شهرستان محل توزيع كارت و برگزاري آزمون

محل توزيع كارت و نشاني آن

لرستان (34)


اليگودرز (831)

حوزه خواهران و برادران: دبيرستان امام خميني (ره) ـ چهار راه شهرداري

بروجرد (833)

حوزه خواهران و برادران: دبيرستان امام خميني (ره) ـ ميدان تختي ـ خيابان نيما يوشيج

خرم آباد (840)

1ـ حوزه خواهران: چهار راه فرهنگ ـ نرسيده به ميدان تختي ـ دبستان آيت‌اله كاشاني
2ـ حوزه برادران: چهارراه فرهنگ ـ نرسيده به ميدان تختي ـ راهنمايي شهيد رجايي

دلفان (843)

حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان دلفان

دورود (845)

حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان دورود

سلسله (847)

حوزه خوهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان سلسله

كوهدشت (852)

حوزه خوهران و برادران: دبيرستان حضرت معصومه (س) واقع در شهرك شهيد رجايي

مازندران (35)


آمل (855)

حوزه خواهران و برادران: ميدان قائم ـ جنب اداره آب و فاضلاب ـ مديريت آموزش و پرورش

بابل (861)

1ـ حوزه‌خواهران: سبزه ميدان ـ مركز پيش‌دانشگاهي اسوه ‌
2ـ حوزه برادران : ميدان ولايت ـ مديريت آموزش و پرورش

بابلسر (865)

1ـ حوزه‌خواهران: خيابان پاسداران ـ جنب اداره آموزش و پرورش ـ مدرسه راهنمايي دخترانه 15 خرداد
2ـ حوزه برادران : خيابان پاسداران ـ جنب اداره آموزش و پرورش ـ دبيرستان شهيد بهشتي

بهشهر (866)

1- حوزه خواهران : خيابان امام ـ پشت بانك ملي ـ دبيرستان شهيد بهشتي
2-حوزه برادران : بلوار شهيد هاشمي‌نژاد ـ جنب نيروي انتظامي ـ دبيرستان علامه ايازي

تنكابن (872)

1- حوزه خواهران : ميدان شهيد شيرودي، جنب بيمارستان شهيد رجائي ـ دبيرستان آيت‌ا... خامنه‌اي
2-حوزه برادران : ميدان شهداي هفتم تير، خيابان فردوسي غربي دبيرستان ايثارگران شهيد نبيئي

رامسر (878)

حوزه خواهران و برادران : خيابان شهيد رجايي ـ جنب اداره آتش‌نشاني ـ مديريت آموزش و پرورش

ساري (881)

1- حوزه خواهران : خيابان انقلاب ـ جنب سرپرستي بانك تجارت ـ دبيرستان كوثر
2-حوزه برادران : خيابان فرهنگ ـ جنب سرپرستي بانك ملي ـ مدرسه راهنمايي فردوسي

قائم شهر (887)

1- حوزه خواهران : خيابان كوچكسرا- سه راه بسيج- دبيرستان ام سلمه
2-حوزه برادران : بلوار ايت ا... صالحي مازندراني - كوچه نصرت ـ جنب درمانگاه شهيد رجايي- دبيرستان شهيد درزي

محمود آباد (889)

حوزه خواهران و برادران : خيابان معلم – مديريت آموزش وپرورش

مركزي(36)


اراك (898)

1- حوزه خواهران : دبيرستان حاج تقوي نژاد (1) ـ ميدان حافظيه ـ جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه 1 اراك
2-حوزه برادران : دبيرستان نمونه حاج كاظمي ـ ميدان حافظيه ـ خيابان حافظيه.

خمين (903)

1- حوزه خواهران : پيش دانشگاهي سميه – ميدان سرداران
2-حوزه برادران : دبيرستان حاج آقا مصطفي ـ خيابان تهران

ساوه (907)

1- حوزه خواهران : هنرستان زينب كبري (س)- ميدان جهاد ـ جنب آموزشكده فني سما
2-حوزه برادران : دبيرستان 17 شهريور- كمربندي همدان ـ نرسيده به ميدان جهاد

هرمزگان (37)


بندر عباس (921)

1-حوزه خواهران : هنرستان آيت اله صدر
2- حوزه برادران : دبيرستان نمونه جامعه الصادق

بندر لنگه (926)

1-حوزه خواهران : دبيرستان نمونه حضرت زينب (س)
2- حوزه برادران : دبيرستان پروين اعتصامي

قشم (943)

1- حوزه خواهران : دبيرستان تربيت
2-حوزه برادران : مدرسه راهنمايي هدف

همدان (38)


ملاير (963)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش شهرستان ملاير

نهاوند (965)

1- حوزه خواهران : هنرستان زكيه– خيابان كشاورز
2-حوزه برادران : پيش دانشگاهي دهخدا – ميدان امام – روبروي مصلي

همدان (970)

1- حوزه خواهران: پيش دانشگاهي مهديه – خيابان طالقاني – چهارراه اميركبير
2-حوزه برادران : هنرستان علم و صنعت 1- چهارراه پاستور

يزد(39)


طبس (984)

حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش طبس

يزد (990)

1-حوزه خواهران : بلوار شهيد پاكنژاد (كمربندي سابق) – روبروي پمپ بنزين – دبيرستان حاج احمد فلاح
2-حوزه برادران : بلوار شهيد پاكنژاد(كمربندي سابق) – روبروي پمپ بنزين –دبيرستان خاتم الانبياء(ص)

جدول‌ شماره‌ 3 -نشاني‌ محل‌ توزيع‌ كارت آزمون نوبت نوزدهم دوره هاي فراگير كارشناسي دانشگاه پيام نور سال 1387 داوطلباني كه براساس جدول شماره 1 مندرج در اين اطلاعيه شهرستان توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي‌باشد.

محل توزيع كارت

چهارشنبه 23/5/87

پنج شنبه 24/5/87

صبح (از ساعت 7 تا 12)

بعدازظهر (از ساعت 14

تا 19)

صبح از ساعت 7 تا 12

بعدازظهر (از ساعت 14 تا 19)

دانشكده

پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران(حوزه خواهران)

متولدين سال 1367 و سالهاي بعد از آن

كليه متولدين سالهاي 1365 و 1366

كليه متولدين سال‌هاي 1363 و 1364

كليه متولدين سال‌هاي 1361 و 1362

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران (حوزه خواهران)

كليه متولدين سالهاي 1359 و 1360

كليه متولدين سالهاي 1355، 1356، 1357 و 1358

كليه متولدين سالهاي 1349، 1350، 1351 ، 1352 ، 1353 و 1354

متولدين سال 1348 و سالهاي قبل از آن

دانشگاه تربيت معلم تهران

(حوزه برادران)

متولدين سال 1367 و سالهاي بعد از آن

كليه متولدين سالهاي 1365 و 1366

كليه متولدين سالهاي 1363 و 1364

كليه متولدين سالهاي 1361 و 1362

دانشگاه صنعتي اميركبير (حوزه برادران)

كليه متولدين سالهاي 1359 و 1360

كليه متولدين سالهاي 1355 ، 1356‌، 1357 و 1358

كليه متولدين سال‌هاي 1349‌، 1350 ، 1351 ، 1352 ، 1353 و 1354

متولدين سال 1348 و سالهاي قبل از آن


نشاني حوزه‌هاي تهران:
الف ـ حوزه خواهران:
1- دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران: تهران ـ ميدان توحيد ـ اول خيابان نصرت شرقي
2- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران: تهران ـ ميدان انقلاب ـ خيابان كارگر شمالي (اميرآباد شمالي) ـ روبروي كوي دانشگاه
 
ب ـ حوزه برادران:
1- دانشگاه تربيت معلم تهران: تهران ـ خيابان انقلاب ـ دروازه دولت ـ خيابان خاقاني
2- دانشگاه صنعتي اميركبير: تهران ـ خيابان حافظ ـ روبروي خيابان سميه
 
منبع خبر :
 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور  
+ نوشته شده توسط ایرانی در شنبه ۱۹ مرداد۱۳۸۷ و ساعت ۱۸:۳۴ بعد از ظهر |